Napred.bg – търсачка с обещаващо бъдеще

Napred.BG се прояви в българското Интернет пространство през 2012 г. Нещо много важно за работата на търсачката е, че всички подобрения ще се правят на ръка, като и сайтовете с безполезно съдържание ще бъдат премахвани на ръка, а не чрез алгоритъм, както работи Google например. Има още